COVID-19 protocol

Protocol COVID-19 TV de Punt 2de fase

Versie: V3, 20 mei 2020
Ingangsdatum: 22 mei 2020, 09.00 uur

Corona-coördinator:
Dr Wim Nijhoff, voorzitter
Mobiel: 06 - 4625 5801
E-mail: 
[email protected]

 

Kader

In aanvulling op het door sportbonden en NOC*NSF en door RIVM en VSG goedgekeurde Algemeen Protocol Verantwoord Sporten heeft de KNLTB de aanvullende richtlijnen specifiek voor tennis uitgewerkt.

TV De Punt heeft het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten en de KNLTB Aanvullende richtlijnenspecifiek voor tennis (versie 8 mei 2020) als basis genomen voor dit met de gemeente afgestemde en goedgekeurde protocol.

 

Voor de vereniging

 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben (uitgezonderd toezichthouders).
 • Het tennissen moet voor alle jeugd tot en met 18 jaar altijd onder toezicht plaatsvinden van een leraar of toezichthouder.
 • De Jeugdcommissie organiseert op de vrijdagmiddag tussen 15:30 - 17:30 uur een vrij-speelmoment met een toezichthouder.
 • Wanneer een volwassene van 19 jaar of ouder vrij speelt met jeugdspeler (tot en met 18 jaar) dan fungeert de volwassene als toezichthouder. Er is geen goedkeuring vooraf nodig om als toezichthouder op te treden. De toezichthouder is verantwoordelijk voor het opvolgen van de regels verwoord in het protocol. Niet volgen van het protocol kan leiden tot tijdelijk opschorten van speelrechten.
 • De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 jaar en ouder. De jeugd t/m 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.
 • Op het minibaantje wordt met maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 jaar en ouder tegelijk gespeeld. De jeugd t/m 12 mag met meerdere personen tegelijk gebruik maken van het minibaantje.
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.
 • Het bestuur van de vereniging heeft baan 6 (uitloop baan 5) aangewezen voor de lessen.
 • De trainer van RG Sports fungeert tijdens de lessen als toezichthouder.
 • Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet (noodgevallen) en voor toegang tot EHBO koffer en AED.
 • De kleedkamers, kantine en het terras zijn gesloten.

 

Verplicht digitaal vanuit huis baan reserveren

 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan (uitgezonderd toezichthouders).
 • Om het aantal mensen op het park te reguleren moet iedereen vanuit huis, digitaal via de KNLTB Club App een baan reserveren.
 • Maximaal 1 reservering per dag, 1 speler maakt de reservering.
 • Speeltijd 60 minuten per reservering (ongeacht dubbel of single).
 • Maximaal 7 dagen vooruit te reserveren.
 • Reserveren voor moment vanaf 1 uur later (tijd benodigd om thuis voor te bereiden).
 • Bevestiging van de reservering komt per email.
 • Annuleren is mogelijk tot 2 uur voor het geplande tijdstip van de boeking.
 • Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van tevoren.
 • Indien je onverhoopt toch niet kan, zorg ervoor dat je de reservering z.s.m. intrekt maar uiterlijk 2 uur voor de geplande speeltijd zodat een ander de mogelijkheid heeft om de baan te reserveren.
 • Misbruik van baanreservering kan leiden tot opschorten van de mogelijkheid tot reserveren door desbetreffend lid/leden.
 • Jeugd tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per baan.
 • Volwassenen van 19 jaar en ouder mogen single en dubbel spelen; zonder toezichthouder. Blijf op afstand van elkaar.


Voor de tennisleraar

 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.
 • Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen. De komende en vertrekkende spelers zijn verplicht elkaar de ruimte te geven (meer dan 1,5 meter).
 • Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximaal aantal leerlingen per baan.
 • Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan.
 • Voorkom zoveel mogelijk dat jeugd tot en met 12 jaar en tot en met 18 jaar bij elkaar in dezelfde lesgroep zitten.
 • Indien er toch leerlingen van de twee verschillende leeftijdsgroepen voor de jeugd (tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar) in één lesgroep zitten dan dient de 1,5 meter geldende regels voor 13 tot en met 18 jaar te worden gehanteerd voor de hele groep.
 • Bij trainingen voor volwassenen van 19 jaar en ouder: maximaal 4 spelers per tennisbaan.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1,5 meter afstand te garanderen.
 • De leraar zorgt voor goede handhygiëne (dan zijn handschoenen niet langer nodig).
 • Tennis-specifieke fysieke trainingen zijn toegestaan.
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.
 • Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag.
 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
 • Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les aanwezig.
 • Na afloop gaan leerlingen meteen weer naar huis.

 

Voor sporters en ouders

Richtlijn voordat je gaat spelen:

 • Iedereen moet vanuit huis digitaal, met de KNLTB ClubApp, een baan reserveren.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en zorg ervoor dat je ze gemakkelijk kan identificeren.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Zorg dat je voor het sporten thuis naar het toilet gaat. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt.
 • Ouders/begeleiders die sporters naar de club brengen/ophalen, blijven bij de ingang van het park (Kiss & ride). Houd afstand van eventuele anderen.
 • De komende en vertrekkende spelers zijn verplicht elkaar de ruimte te geven (meer dan 1,5 meter).

 

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.


Richtlijnen na het spelen

 • Niet vegen.
 • Ga na het spelen direct naar huis.

 

De infographics met de richtlijnen is bij de ingang van het park en bij de lesbaan geplaatst.

Vragen?

logo

E-mail

welkom@tvdepunt.nl

Telefoon

Gebruik het telefoonnummer van team captain

T.V. De Punt

Sportlaan 9
3893 AB Zeewolde