Baanreglement

Onze banen zijn kostbaar en voor ieders speelplezier zijn er daarom een aantal afspraken:

 1. Het dragen van tenniskleding en tennisschoeisel is verplicht.
 2. Een ieder die gebruik maakt van een baan is verplicht deze in een zo goed mogelijke staat te houden door na het spelen te slepen (ook als u wordt opgevolgd) en geen rotzooi op de banen achter te laten.
 3. Bij het constateren van eventuele gebreken aan een baan dient u contact op te nemen met de parkcommissie.
 4. Het is ten strengste verboden op de banen te roken. Daarnaast geldt voor alle banen:
  1. Het is verplicht de schoenen te reinigen op de roosters;
  2. het is ten strengste verboden kauwgom te eten en/of weg te gooien op de baan;
  3. het is verboden om glaswerk mee te nemen op de baan.
 5. Men is alleen gerechtigd te spelen met een geldige spelerspas. Ten behoeve van de lessen dient de trainer op het afhangbord de lesbanen te reserveren.
 6. Men is verplicht gebruik te maken van baanreservering via KNLTBclub app en/of het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis. Alleen bij storing aan het digitale systeem is het toegestaan het buitenbord te gebruiken. Leden die, anders dan bij een storing aan het digitale systeem afhangen op het buitenbord hebben geen recht van spreken indien zij voor hun gevoel voortijdig worden afgehangen. Afhangen op het digitale systeem heeft altijd voorrang op afhangen op het buitenbord.
 7. Speelt men alleen of met z’n drieën, dan wordt dit als een enkelspel aangemerkt, waarvoor een speeltijd van minimaal 1/2 uur geldt. Voor een dubbelspel is de speeltijd minimaal een uur.
 8. Aanvangstijden zijn voor alle banen, bij gebruik van het digitale afhangbord, iedere vijf minuten. Indien geen gebruik gemaakt kan worden van het digitale afhangbord gelden voor de banen 1,2,5 en 6 aanvangstijden op het halve uur en het hele uur. Voor de andere banen geldt een aanvangstijd op een kwartier na en een kwartier voor het hele uur.
 9. Het is niet toegestaan een bezette baan af te hangen, wanneer er nog vrije banen zijn.
 10. De lessen/trainingen worden gegeven op de door het bestuur aangewezen banen.
 11. De leden kunnen niet afhangen op banen die geclaimd zijn voor:
  1. lessen/trainingen;
  2. door het bestuur geplande/goedgekeurde competitieve en/of recreative activiteiten en evenementen;
 12. Tijdens onderhoud van de banen mogen die banen niet bespeeld en/of betreden worden.
 13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Telefoneren is mogelijk na contact per e-mail.

T.V. De Punt

Sportlaan 9
3893 AB Zeewolde

KVK-nummer

40656210